Käytettyjen autojen kaupan orastava kasvu vilkastuttaa automarkkinaa

Uusien autojen rekisteröinnit ja kysyntä ovat kuluvan talven aikana jääneet selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa vaisummaksi. Kuluvan vuoden rekisteröinnit olivat maaliskuun lopussa noin 3,5 prosenttia viime vuotta jäljessä.

Inflaatio, kasvanut korkotaso ja energian vaihtelevat hinnat ovat vähentäneet uusien autojen kysyntää. Suunta on ollut sama muista Pohjoismaista myös Ruotsissa ja Norjassa, joissa autoja on tänä vuonna rekisteröity vielä toistaiseksi viime vuotta vähemmän. Esimerkiksi Ruotsissa asiakastilausten määrä on alkuvuoden aikana jäänyt noin puoleen viime vuoden alun tasostaan. Koko EU:ssa autoja on tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ensirekisteröity noin 18 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa on alkuvuoden aikana ollut viime vuosia vilkkaampaa. Autoliikkeissä käytettyjen autojen kauppaa käytiin tammi-maaliskuussa lähes 8 prosenttia vilkkaammin kuin viime vuoden alkukuukausina. Käytettynä myytyjen autojen myyntiajat ovat alkuvuonna olleet hieman lyhyempiä kuin viime vuonna keskimäärin.

”Vaihtoautokaupan vilkastuminen on ensimmäisiä merkkejä koko autokaupan käänteestä. Korkea korkotaso ja inflaatio ovat syöneet ensisijaisesti uuden auton markkinaa. Sähkön hinnan nousu on herättänyt erityisesti kotitalouksissa epävarmuutta, joka heijastuu myös sähköautojen hankintaan”, kertoo Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Hankintatuet ja autokannan kierron nopeuttaminen seuraavan hallituskauden toimenpidelistalle

Alkuvuoden aikana täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi noin 31 prosenttiin rekisteröinneistä, sillä viime vuoden keväällä sähköautojen kysyntä oli nopeassa kasvussa ja tuolloin tilatut autot toimitetaan pääosin kuluvan vuoden aikana. Täyssähköautojen osuuden ennakoidaan pienenevän hieman loppuvuoden aikana.

EU:ssa täyssähköautojen osuus on alkuvuonna ollut noin 12 prosenttia ja ladattavien hybridien noin 7 prosenttia henkilöautojen ensirekisteröinneistä. Ruotsissa täyssähköautojen osuus alkuvuoden ensirekisteröinneistä on ollut noin 36 prosenttia.

Prosenttiosuuksia paremmin sähköistymisen kehityksestä kertovat rekisteröityjen autojen määrät. Alkuvuonna Suomessa rekisteröitiin vain noin 21 000 uutta henkilöautoa, kun pitkän aikavälin keskiarvo on lähes kaksinkertainen. Näistä autoista noin 6 600 oli täyssähköautoja. Ruotsin uusien autojen markkina on väestön määrään suhteutettuna yli 1,5-kertainen Suomeen nähden. Ruotsissa rekisteröitiin ensimmäisen neljänneksen aikana noin 22 000 uutta täyssähköautoa, eli enemmän kuin uusia henkilöautoja Suomessa yhteensä.

Autokannan kierron ja sähköistymisen nopeuttamiseksi uuden hallituksen tulisi nostaa ohjelmaansa täyssähköisten henkilöautojen koko hallituskauden kestävä hankintatuki sekä kierrätyspalkkio, jossa uuden auton ostaja saa romutuspalkkion kierrättäessään vanhan elinkaarensa päässä olevan autonsa. Näillä toimilla voitaisiin lisätä uusien vähäpäästöisten autojen kysyntää ja vahvistaa käynnistymässä olevaa autokannan sähköistymiskehitystä.

Lähde: Autoalan Tiedotuskeskus on autoalan suurimpien toimialajärjestöjen palvelu- ja informaatiokeskus, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa tieliikenteestä sekä autokaupan, autoteollisuuden, korjaamojen, katsastuksen ja autokierrätyksen toimialoilta. Tiedotuskeskuksen omistavat Autoalan Keskusliitto ja Autotuojat ja -teollisuus ry.

PARHAAT LEASING-TARJOUKSET
Anna sähköpostiosoitteesi niin saat premium-etuja ja tarjouksia yritysautoiluun ja leasingiin liittyen LeaseComilta sekä muuta arvokasta tietoa.